MARC Autorisationskontrol

MARC Autorisationskontrol

Automatiser manuelle arbejdsgange vedr. autorisationskontrol

GDPR (Persondataforordningen) foreskriver, at kommunen flere gange årligt skal udføre autorisationskontrol på systemadgange og brugerprofiler for at opdatere antal og type af licenser for deres ansatte. Dette arbejde er tungt og tidskrævende, men kan lettes og effektiviseres via MARC Autorisationskontrol; en webløsning, der er baseret på softwarerobotten MARC, udviklet til og med kommuner.

Fordele og udbytte:

  • Automatiserer tungt og tidskrævende tastearbejde der traditionelt er forbundet med opgaven

  • Understøtter korrekt, rettidige og dokumenterbare kontroller

  • Forbedrer datakvaliteten

  • Giver større overblik over systemadgange og brugerprofiler

  • Muliggør særskilt udtræk pr. system for kontrol hos systemejer

  • Samler opgaven vedr. autorisationskontrol i én webløsning

  • Logger automatisk alle handlinger og kontroller

  • Anvendes og indstilles via online brugerinterface

Kommunens afdelinger

It og digitalisering

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA