Mellemkommunale sager: Børn og unge

Mellemkommunal: Børn og unge

Indtægtsoptimering vedrørende refusioner på børne- og ungeområdet

Kommunen kan hente mellemkommunal refusion på en række udgifter på børn og ungeområdet. Herunder også i forbindelse med overgangen til efterværn og voksenanbringelse. Dataproces hjælper med at sikre en retmæssig, optimal refusionshjemtagelse, og understøtter samtidig kommunens processer og praksis på området.

Fordele og udbytte

  • Klarhed over, om kommunen henter retmæssig refusion for anbragte børn i eller af kommunen, og om kommunen afholder udgifter, den ikke skal afholde

  • Undersøgelse af, hvilken kommune der er betalingskommune hvad angår efterværn

  • Problemstillingen ses ofte ved overgangen til voksenanbringelse

  • Opdatering på lovgivningen vedr. børn, unge og efterværn

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

  • Retmæssig, optimal refusionshjemtagelse

Kommunens afdelinger

Børn og unge

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering