Udligning: Boligkriterierne

Udligning: BBR

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Kommunernes udgiftsbehov opgøres ud fra en kompleks fordelingsnøgle, der er baseret på kommunens datagrundlag og registreringer. Derfor er det essentielt, at kommunens registerdata er korrekt opdateret.

BBR-analysen gennemgår kommunens boligmasse med udgangspunkt i de udligningstekniske variabler tilknyttet kriterierne Antal billige boliger samt familier i visse boliger i ydelsesområder og beboede sommerhuse , og er målrettet registreringerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). I begge registre, kan der forekomme manglende eller mangelfulde registreringer, som gør, at kommunen risikerer at blive udlignet på et fejlagtigt datagrundlag. BBR-analysen gennemgår disse registre, identificerer fejl, og udbedrer dem i samarbejde med kommunen.

Fordele og udbytte:

  • Retmæssig udgiftsbehov og udligning

  • Generel indsigt og kompetencer på udligningsområdet

  • Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

  • Berigtigelser af BBR- og ESR-registreringer og de beløb, berigtigelserne udløser i udligningsordningen

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering