Udligning: Betalingskommunefolketal

Udligning: Betalingskommunefolketallet

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Kommuner udlignes for deres demografiske udgiftsbehov. Dette behov opgøres efter det registrerede betalingskommunefolketal, som det fremgår af CPR. Med en analyse af betalingskommunefolketallet gennemgår og validerer Dataproces kommunens CPR-registreringer. Analysen tager udgangspunkt i folketallets naturlige udvikling, og inkluderer en gennemgang af borgere bosiddende såvel i, som udenfor kommunen.

Fordele og udbytte:

  • Optimal opgørelse af udgiftsbehovet

  • Indsigt og kompetencer på området

  • Forslag til procesjusteringer

  • Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

  • Identificering og korrektion af manglende eller mangelfulde registreringer

  • Retmæssig merudligning

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering