Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Boligkriterierne

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Kommunens udligning udmåles bl.a. efter to socioøkonomiske kriterier: ”Familier i bestemte boligtyper” og ”Udlejede beboelseslejligheder”. Disse kriterier opgøres på baggrund af data fra henholdsvis Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Desværre kan der i begge registre forekomme manglende eller mangelfulde registreringer, hvorved kommunen risikerer at blive udlignet på et fejlagtigt datagrundlag. Dataproces’ boligkriterieanalyse gennemgår disse registre, identificerer fejl, og udbedrer disse i samarbejde med kommunen.

Fordele og udbytte:

  • Forståelse for udligningssystemet, de to boligkriterier og deres bagvedliggende datakilder

  • Imødegåelse af uretmæssig lavt udligning via et opdateret datagrundlag

  • Klarhed over aktuelle udfordringer og fremadrettede potentialer

  • Validering og korrigering af boligkriteriernes datakilder samt den bagvedliggende metode herfor

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering