Mellemkommunale sager: Boligstøtte

Mellemkommunal: Boligstøtte

Optimer kommunens refusionshjemtagelse

Manglende eller mangelfuld refusion for boligstøtte kan være en udfordring for kommunen. Dataproces hjælper med at sikre en retmæssig og optimal håndtering af området for boligstøtte, til gavn for kommunens økonomi og processer på området – både på kort og lang sigt.

Fordele og udbytte

  • Overblik og indsigt

  • Retmæssig identificering og optimering af refusionshjemtagelse

  • Opdatering på lovgivningen på boligstøtteområdet

  • Konkrete forslag til områdets fremadrettede drift

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering