Budgetteringsværktøj - Arbejdsmarked

Budgetteringsværktøj: Arbejdsmarked

Hjælp til bedre indsigt og budgettering på arbejdsmarkedsområdet

Budgetlægning kan være en kompliceret proces, og kommunen bruger ofte mange ressourcer på at få budgettet til at gå op og samarbejde på tværs i kommunen. Mange faktorer er afgørende for, hvorvidt der skal spares eller investeres i et givent område. Derfor kan det være udfordrende at forudsige budgetter i et langsigtet perspektiv på flere områder.

I samarbejde med kommunerne har Dataproces udviklet et webbaseret værktøj til arbejdsmarkedsområdet, der hjælper til at lægge et budget baseret på kommunens egne data, og som er fremstillet på en brugervenlig og alsidig måde. I Budgetteringsværktøjet kan kommunen udarbejde forskellige scenarier og forudse en given udvikling f.eks. stigende arbejdsløshed, fald i kommunens skatteindtægter eller bevægelser i befolkningstallet.

Budgetteringsværktøjet muliggør en digitalisering af budgetarket, hvor AI og løbende opdateringer gør det nemmere at analysere kommunens budget bagudrettet samt oprette rapporter og opstille prognoser.

Fordele og udbytte

  • Letter og synliggør udgifterne på tværs af arbejdsmarkedsområdet

  • Er tidsbesparende og gennemsigtigt

  • Direkte data visualiseret nemt og overskueligt

  • Uafhængig af personbåren viden

  • Kan gemmes og sammenlignes

  • Udnytter potentialet i eksisterende excel-ark ved at sammenflette data

  • Har en brugervenlig opsætning

  • Løbende opfølgning – tættere på realtid

  • Letter vidensdeling og sikrer bedre ledelsesinformation

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA