Budgetteringsværktøj - Arbejdsmarked

Budgetteringsværktøj: Arbejdsmarked

Forecasts hjælper kommunen til bedre indsigt

Budgetlægning kan være en kompliceret proces. Kommuner bruger en del ressourcer på at få budgettet til at gå op og samarbejde på tværs af kommunen. Mange faktorer er afgørende for, hvorvidt der skal spares eller investeres i et givent område. Derfor kan det være udfordrende at forudsige budgetter i et langsigtet perspektiv på flere områder.

I samarbejde med kommunerne har Dataproces udviklet et webbaseret værktøj til arbejdsmarkedsområdet, der muliggør at analysere budgettet. Her kan man udarbejde forskellige scenarier og forudse en given udvikling, f.eks. stigende arbejdsløshed, fald i kommunens skatteindtægter eller bevægelser i befolkningstallet.

Budgetteringsværktøjet muliggør en digitalisering af budgetarket, hvor AI og løbende opdateringer gør det nemmere at analysere kommunens budget bagudrettet samt forecaste budgettet fremadrettet.

Fordele og udbytte

  • Tidsbesparende og gennemsigtigt

  • Direkte data visualiseret nemt og overskueligt

  • Uafhængig af personbåren viden

  • Kan gemmes og sammenlignes

  • Udnytter potentialet i eksisterende excel-ark ved at sammenflette data

  • Brugervenlig opsætning

  • Løbende opfølgning – tættere på realtid

  • Bunder i statistik, kvalifikation og Machine Learning