Udligning: Budgetvalgsrapport

Udligning: Budgetvalgsrapport

Selvbudgettering eller statsgaranti? Et valg af stor økonomisk betydning.

Hvert efterår skal kommunen beslutte, om den vil basere kommende års budget på egne skøn og forventninger eller på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dataproces hjælper med at kvalificere denne beslutning via budgetvalgsrapporten. Heri beskrives og analyseres globale, nationale og lokale forhold og forventninger til de fremtidige økonomiske konjunkturer, til fordel for et dybdegående, pålideligt fundament, forud for det årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Fordele og udbytte:

  • Introduktion og gennemgang af det kommunale udligningssystems konstruktion og dynamik

  • Kortlægning af de internationale og nationale økonomiske konjunkturer

  • Klarhed over økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti

  • Overblik over kommunens udskrivningsgrundlag og erhvervsstruktur

  • Kvalificeret beslutningsgrundlag

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer