Udligning - Fremskrivning

Udligning: Fremskrivningsrapporter

Få klarhed over kommunens finansieringsgrundlag

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en volumen på 400 mia. kr., der danner rammen for kommunernes samlede udgiftsbehov. Ud fra dette opgøres hver enkelt kommunes demografiske og sociale belastning. Det foregår på baggrund af en kompleks fordelingsnøgle med udgangspunkt i både demografiske og sociale karakteristika, der danner grundlaget for beregningen af hver kommunes udgiftsbehov.

Til kommuner, der ønsker hjælp og vejledning i forbindelse med budgetlægning, kan Dataproces tilbyde målrettede fremskrivninger af kommunens tilskud og udligning. Dette fås på abonnement, hvor vi gennem løbende opdateringer vejleder og kortlægger kommunens finansieringsgrundlag og beskriver de ændringer, der forventes at forekomme i kommende budgetår og de følgende overslagsår.

Fordele og udbytte:

  • Kvalificeret prognose vedrørende udviklingen i de demografiske og socioøkonomiske kriterier

  • Viden om forventet udvikling i kommunens udgiftsbehov

  • Klarhed over aktuelle udfordringer og fremadrettede potentialer

  • Redegørelse af kommunens forventede finansieringsgrundlag

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering