Udligning - Fremskrivning

Udligning: Fremskrivningsrapporter

Få klarhed over kommunens finansieringsgrundlag

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en volumen på 400 mia. kr., der således danner rammen for kommunernes samlede udgiftsbehov. Ud fra dette opgøres hver enkelte kommunes demografiske og sociale belastning. Dette foregår på baggrund af en meget kompleks fordelingsnøgle med udgangspunkt i både demografiske og sociale karakteristika, der danner grundlaget for beregningen af hver kommunes udgiftsbehov. Til kommuner, der ønsker hjælp og vejledning i forbindelse med budgetlægning 2021, 2022 og 2023, kan Dataproces tilbyde målrettede fremskrivninger af kommunens tilskud og udligning.

Fordele og udbytte:

  • Kvalificeret indblik vedrørende udviklingen i de demografiske og socioøkonomiske kriterier

  • Viden om forventet udvikling i kommunens udgiftsbehov

  • Klarhed over aktuelle udfordringer og fremadrettede potentialer

  • Redegørelse af kommunens forventede finansieringsgrundlag for 2021

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration