APV

Udligning: Konsulentydelser

Har du spørgsmål til udligningssystemet eller din kommunes udligning?

Har du spørgsmål til udligningssystemet eller kommunens udligning – her og nu, eller fremadrettet? Kontakt Dataproces – vores eksperter på området står klar til at hjælpe dig og din kommune med at løse jeres udfordringer inden for det kommunale tilskuds- og udligningsområde.

Eksempler på konsulentydelser inden for udligning:

  • Dag til dag behandling af spørgsmål rejst i nyhedsdebatten inden for udligningsområdet

  • Overvågning og analyse via time-abonnement

  • Fremskrivninger

  • Konsekvensberegninger af politiske reformforslag - generelt og kommunespecifikt

  • Beslutningsoplæg vedr. forenings- og alliancevalg

  • Udredninger af hvordan udgiftsbehovet kan anvendes til beregning af fordelingen af servicerammen

  • Identifikation og analyse af udvalgte kriteriers hensigtsmæssighed i forhold til at opgøre og afspejle et givent kommunalt udgiftsbehov

  • Specialanalyser

Ovenstående favner blot en række af de forhold, som Dataproces’ udligningsteam i dag arbejder med, udvikler på og leverer. Er der områder eller temaer inden for det kommunale tilskud- og udligningssystem, som du ønsker klarlagt eller undersøgt? Kontakt Dataproces og få en uforpligtende snak med vores udligningsteam. Her designes og udføres alle konsulentydelser altid med afsæt i den enkelte kommunes krav og ønsker - og de leveres med henblik på videns- og kompetencedeling.

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer