Hvad kan vi hjælpe med?

Dataproces favner mange forskellige profiler og fagligheder - fra jurister, økonomer og analytikere til designere, forretningsudviklere samt programmører og ingeniører. De forskellige fagligheder arbejder sammen på tværs af teams. Hvert team repræsenterer en faglighed og en funktion – såvel internt, som eksternt, og alle teams spiller en aktiv rolle i ethvert samarbejde. Dataproces’ produktportefølje er bred, men et samarbejde vil typisk bero på en eller flere af tre løsningstyper: