MOX Systemintegration

MOX Systemintegration

Sammenhængende processer på tværs

Optimer den digitale infrastruktur, automatiser arbejdsgangene og effektiviser opgavevaretagelsen på tværs af systemer og myndigheder med MOX (Messages, OIO-standarder og X-change).

MOX er et koncept udtænkt af KL: Sager på tværs og anvendes i dag af stadig flere kommuner, bl.a. i samarbejde med Dataproces.

Fordele og udbytte

  • Fleksibel og robust systemintegration til fordel for den digitale infrastruktur:

  • Sammenhæng på tværs af faglige, organisatoriske og tekniske skel

  • Samarbejde mellem systemer - selv på tværs af forvaltninger og myndigheder

  • Frigiver tid til kerneopgaven

  • Minimerer manuelle, rutineprægede opgaver

  • Ressourceoptimering

  • Systemgenbrug samt data- og funktionsdeling med øget effektivitet og kvalitet til følge

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA