Borgerservice 2018

Borgerservicekonference 2018

Automatisering af den kommunale borgerservice

Fredag d. 6. april 2018

Automatisering, teknologi og it i den kommunale borgerservice er hovedtemaet på KL og COK’s Borgerservicekonference, der afholdes 2018 på hotel Nyborg Strand mandag d. 7. maj. Et tema, der matcher Dataproces’ arbejde for og med landets kommuner, og de løsninger til tilbyder indenfor borgerserviceområdet.

Borgerservice er omdrejningspunkt for mødet mellem borger og kommune, og her varetages en række centrale opgaver og funktioner. I Dataproces hjælper vi med at effektivisere arbejdsgange i Borgerservice. Dette via juridisk bistand og undervisning; indtægtsoptimerende dataanalyser, der understøtter en retmæssig administration og økonomi; samt softwarerobotter (MARC), der med fordel kan overtage dele af det tidskrævende, tunge tastearbejde, så der bliver mere tid til kerneopgaven.

Softwarerobotter er efterhånden en kendt teknologi, og mange kommuner er allerede i fuld gang med at høste erfaringer – og gevinster – med robotter, i forhold til opgaver så som bogføring, fakturabehandling og ydelseskontrol. I enkelte tilfælde er man gået et skridt videre, og bruger teknologien i mødet med borgeren med henblik på at sikre en hurtigere og lettere tilgængelig sagsbehandling. Et af disse tilfælde er Silkeborg Kommune, der sammen med Dataproces har udviklet løsningen Min Sag©.

Effektiv, digital aktindsigt – nu også til 3. parter.

Med Min Sag kan borgere digitalt søge og modtage aktindsigt i egne sager. Og i 2018 udvides løsningen med et tilvalgsmodul, så også 3. parter, med gyldigt samtykke fra borgeren, kan benytte sig af løsningen. Dataproces sætter spot på Min Sag og det nye tilvalgsmodul på årets Borgerservicekonference. Kig forbi vores stand og se hvordan løsningen fungerer i praksis, eller deltag i quizzen om løsningen, og hvordan den hjælper både borgeren og medarbejderen i din kommune.

Vi tager også gerne en uforpligtende snak om Big Data og softwarerobotter, og hvordan man automatiserer arbejdsgange i borgerservice til fordel for datasikkerheden, ressourceforbruget – og kvaliteten.

Vil du vide mere?

Indtægtsoptimering, RPA og automatisering. Det er nogle at de områder Dataproces fokuserer på i dialogen med landets borgerservicecentre, hvad angår f.eks. fritvalgsreglerne, beskæftigelsesreformen, mellemkommunale refusioner, udligning mv. - og således også til Borgerservicekonferencen 2018.

Vil du vide mere om Min Sag - eller om hvordan automatisering og softwarerobotter generelt kan vinde indpas i din kommune? Og er du nysgerrig på, hvordan Dataproces’ løsninger på det mellemkommunale område skaber værdi for netop jeres Borgerservice? Aftal et møde med Dataproces, eller kig forbi vores stand til en uforpligtende snak. Vi glæder os til at fortælle om, hvilke potentialer og muligheder, der ligger i dataen i din kommunes Borgerservice.

Vi ses til Borgerservicekonferencen 2018 den 7. maj i Nyborg Strand.