KL Beskæftigelsestræf 2018

KL’s Beskæftigelsestræf 2018

Ajour på løsninger til arbejdsmarkedsområdet

Fredag d. 9. februar 2018

Tirsdag d. 27. februar samles kommunale direktører, ledere og medarbejdere med interesse i arbejdsmarkedsområdet til KL’s Beskæftigelsestræf i Kolding. Årets program har fokus på flere aktuelle emner, herunder regelforenkling, helhedsorienteret ungeindsats og evaluering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Emnerne belyses med debatter og indlæg fra bl.a. hjerneforsker Peter Lund Madsen, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

I Dataproces arbejder vi hele tiden på at udvikle løsninger, der på forskellig vis understøtter en let, hurtig og retmæssig sagsbehandling. Bl.a. via softwarerobotter, indtægtsoptimering, Big Data og forskellige former for juridisk bistand. Mange af disse løsninger er målrettet arbejdsmarkedsområdet og landets jobcentre, og derfor deltager vi naturligvis på KL’s Beskæftigelsestræf. Dels for at høste ny viden. Dels for at mødes med nuværende og kommende samarbejdspartnere, til en snak on indtægts- og procesoptimering. Eksempelvis i kraft af vores robotløsning til digital aktindsigt, kaldet Min Sag, eller gennem analyser af de mellemkommunale refusionssager indenfor førtidspension, kontanthjælp, undervisning mv.

Eksempler på løsninger til beskæftigelsesområdet

Indtægtsoptimering:

Driftsoptimering

COK kursus: Mellemkommunale sager i lyset af beskæftigelsesreformen

Dataproces underviser i samarbejde med COK i beskæftigelsesreformen. Kurset giver et brush-up på reglerne, gennemgår forskellige sagstyper, og formidler konkrete tips og værktøjer til det daglige kontrolarbejde. Bl.a. til de mange involverede fagsystemer og datakilder på tværs af kommune, UDK og staten (STAR).

Kurset genoptages igen i sommeren 2018. Se mere og tilmeld dig her.

Til Beskæftigelsestræf 2018 er der, som noget nyt, lavet et programpunkt, hvor 5 kommuner kommer og fortæller om deres praksis og erfaringer med en sammenhængende ungeindsats. Hver kommune holder to oplæg af 20 minutter. Kontakte Mie Bisgaard Pedersen og Sandra Hoffmann for at høre mere om Dataproces’ løsninger til beskæftigelsesområdet.

Vi ses til Beskæftigelsestræf 2018