APV

Trivsel og arbejdsmiljø i højsædet

Kontinuerlig vækst og udvikling betyder kontinuerlig travlhed og forandring – hvilket stiller store krav til både ledere og medarbejdere.

Onsdag d. 25. januar 2017

Forebyggelse frem for bekæmpelse. Det er mantraet bag Dataproces' tilbagevendende arbejde med arbejdsmiljø, organisationsudvikling og trivsel. Dataproces er på seks år vokset fra 2 til 50 medarbejdere, og meget tyder på at medarbejderstaben udvides igen i 2018.

For at sikre medarbejderes og lederes trivsel, og klæde dem på til den fortsatte udvikling i Dataproces, blev der ultimo 2017 foretaget en arbejdspladsvurdering (APV), i samarbejde med erhvervspsykolog Rasmus Halskov.

Løbende APV’er baner vejen for fortsat udvikling

En APV kortlægger det aktuelle psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og er dermed et stærkt værktøj for virksomheder, der ønsker at klarhed over udfordringer og muligheder. Den viden og indsigt som APV’en afdækker er afgørende for Dataproces, hvis virksomheden skal vedblive den kontinuerlige vækst og udvikling. Direktør i Dataproces, Kjartan Jensen, forklarer:

”Dataproces er i dag en mellemstor virksomhed, med en bred portefølje, og der knokles dagligt for at sikre vores fortsatte relevans på markedet, som udvikler og leverandør af relevante og værdiskabende løsninger. Hvis det skal lykkedes, så er det afgørende at vi, og her mener jeg både direktion, bestyrelse og ledergruppe, er bevidste om sammenhængen mellem struktur, kultur og trivsel. Og det er den bevidsthed, som de tilbagevendende APV’er hjælper os med at skærpe. I en travl hverdag kan der let gå ren drift i den – og det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, for en organisation i kontinuerlig fremgang og bevægelse.”

Erhvervspsykolog Rasmus Halskov deler denne betragtning – men understreger samtidig, at behovet er særligt stort i en virksomhed som Dataproces qua de mange fagligheder og den løbende udvidelse af både stab, porteføljen og kundekredsen. Rasmus betoner ligeledes, at værdien af en APV er tæt sammenhængende med de afsatte ressourcer samt den bagvedlæggende motivation. Ledelsen skal have mod på en udredning af tingenes reelle tilstand. Såvel de positive, som de negative. Og så skal der være en oprigtig vilje til forandring. Af samme grund har Rasmus været glad for samarbejdet med Dataproces, der afsluttes i starten af det nye år med en skriftlig redegørelse og handlingsplan.

”Mit billede af Dataproces er, at det er en virksomhed med en ung, kompetent og højtmotiveret arbejdsstyrke, der gerne vil være med til at sætte virksomheden på landkortet inden for deres felt. Viljen til at gå den ekstra mil for at opnå dette er udpræget! Som i alle vækstvirksomheder har Dataproces dog også sine udfordringer i forhold til at omfavne og understøtte denne motivationskraft. Det handler bl.a. om helt basale ting som struktur, feedbackmekanismer og ledelse på tværs. Men der findes heldigvis stor lydhørhed og velvilje hos ledelsen – og medarbejderne, som har støttet op om og taget ejerskab for processen, hvilket er forudsætningen for et pålideligt resultat og et godt outcome”, udtaler Rasmus Halskov.

Også Dataproces sætter pris på samarbejdet og vil arbejde videre Rasmus’ resultater og anbefalinger henover foråret 2018, med afsæt i virksomhedens egen arbejdsmiljøgruppe.