N06 - Nyt produkt

Udvidelse af statsrefusionsanalysen

Dataproces har ultimo 2017 udvidet vores indtægtsoptimeringsanalyse målrettet statsrefusion

Onsdag d. 10. januar 2018

Dataproces har ultimo 2017 udvidet vores indtægtsoptimeringsanalyse målrettet statsrefusion. Fremfor kun at omhandle fejlkonterede enkeltposteringer, indeholder den nu også en særlig del målrettet flygtningeområdet, hvor reglerne for statsrefusion er mange og komplekse.

Udvidelsen betyder, at vi nu i endnu højere grad kan understøtte kommunens økonomi, processer og kompetencer på området for statsrefusion – og de hidtidige erfaringer med den nye analyse målrettet flygtningeområdet indikerer yderligere indtægtsoptimeringspotentialer. Et forhold vi aktuelt arbejder på at verificere.

1. del - Statsrefusion: Flygtninge

I denne nye analysedel gennemgås flygtninge underlagt de særlige refusionsregler, som findes i f.eks. Serviceloven, Aktivloven og Beskæftigelsesindsatsloven. Udgangspunktet er borgere med ikke-dansk statsborgerskab og deres lovhjemmel til ophold i Danmark. Formålet med denne del af analysen er at skabe viden og sikkerhed omkring den samlede økonomiske kompensation ved modtagelse af flygtninge. Læs mere her.

2. del - Statsrefusion: Enkeltposteringer

Denne del af analysen omhandler kommunens enkeltposteringer på hovedkonti 0-6 i økonomisystemet de seneste tre år med fokus på fejlposteringer og funktionsanalyser. Læs mere her.

Vil du vide mere?

Kontakt os eller kig forbi Dataproces til Kommunaløkonomiske Forum 2018, der afholdes 11.-12. januar i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Her vil vi i år fokusere på løsninger inden for udligning samt statsrefusion, jf. denne udvidelse af vores kompetencer på området.