N06 - Nyt produkt

Nyhed: MARC Flekslønsberegner

Fortsat fokus på udligning

Det kommunale udligningssystem er fortsat til debat. Øg din forståelse af det kommunale udligningssystem og stå stærkere i debatten i samarbejde med Dataproces. F.eks. via undervisning, specialanalyser, indtægtsoptimerende datavalideringer og konsekvensberegninger.

Det kommunale udligningssystem omfordeler årligt i omegnen af 334 mia. kr. mellem landets kommuner. Omfordelingen foregår på baggrund af en meget kompleks fordelingsnøgle, som er udarbejdet efter specifikke kriterier. Fordelingsnøglen er i hovedtræk baseret på kommunens grunddata og registreringer, og det er af essentiel betydning, at kommunens registerdata er korrekt opdateret og at der i kommunen er kendskab til betydningen af disse datakilder og -registreringer. Dataproces har stor erfaring og ekspertise i kommunal udligning. Vi tilbyder flere løsninger, der alle understøtter kommunens indsigt og kompetencer på området.

Har du spørgsmål til udligningssystemet eller din kommunens udligning – her og nu, eller fremadrettet? Kontakt Dataproces. Vores eksperter står klar til at hjælpe dig og din kommune med at løse jeres udfordringer inden for det kommunale tilskuds- og udligningsområde.