N06 - Nyt produkt

Nye områder, nye løsninger, nye muligheder

Mød os på KØF ’18

Dataproces indleder 2018 med KØF (Kommunaløkonomisk Forum), som afvikles 11.-12. januar i AKKC. Her vil vi bl.a. sætte spot på de udfordringer og muligheder, der møder landets kommuner hvad angår det kommunale udligningssystem samt statslige og mellemkommunale refusioner.

Det nye års første konference er traditionen tro KØF (Kommunaløkonomisk Forum). KØF ’18 har overskriften ”Politisk lederskab i en opgangstid” og afvikles 11.-12. januar i AKKC.

Dataproces deltager som tidligere år i kraft af rollen som udvikler og leverandør af indtægtsoptimerende Big Data-analyser og -løsninger, og hos vores salgs- og kommunikationsteam er forberedelserne allerede i fuld gang.

På KØF ’18 vil Dataproces fokusere på de udfordringer og muligheder, der møder landets kommuner hvad angår det kommunale udligningssystem samt statslige og mellemkommunale refusioner. Her kan Dataproces hjælpe med at understøtte kommunens økonomi, processer og egne kompetencer. Eksempelvis ved at kvalificere valget af budgetteringsform, ved at kortlægge kommunens aktuelle og potentielle status i udligningssystemet eller ved at optimere hjemtagelsen af statsrefusion på flygtningeområdet. For mange kommuners vedkommende er det ligeledes muligt at opnå en retmæssig merudligning, alene ved en minutiøs gennemgang, validering og korrektion af det datagrundlag, hvorefter udligningen udmåles. Det gælder f.eks. det registrerede Betalingskommunefolketallet samt de BBR- og ESR-registreringer, der danner grundlag for udligningen efter de såkaldte boligkriterier.

Ny placering

I år finder du Dataproces overfor garderoben i kælderen. Her står vi begge dage klar til en snak om, hvordan I kan høste gevinsterne ved data, og hvilke muligheder der er for indtægts- og procesoptimering i netop din kommune. Ikke kun i forhold til udligningssystemet, statsrefusion og flygtninge, men også andre administrationstunge kommunaløkonomiske områder. Det er også muligt at deltage i vores ”balance-konkurrence” om specialøl fra Nibe Bryghus eller vores quiz, hvor hovedgevinsten er en statusrapport på udligning.

Ses vi?

Kontakt Dataproces før eller under KØF og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på stand 2B. Vi er til stede begge dage og til festmiddagen torsdag aften. Vi glæder os til at møde dig, de øvrige deltagere samt nuværende og kommende samarbejdspartnere.