Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligningstema:

Nyhed: Børn af enlige forsørgere

Ny Indtægtsoptimeringsanalyse fra Dataproces

Hvilke datakilder danner grundlag for ministeriets opgørelse af en kommunes udgiftsbehov på et givet kriterium? Hvornår trækkes disse data – og er de korrekte?

I Dataproces hjælper vi landets kommuner med at identificere og validere de datakilder, der danner grundlag for kommunens udgiftsbehov. Dette med fokus på de kriterier og datakilder, hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme fejl eller mangler i data – og hvor en validering og korrektion af data derfor kan være med til at sikre kommunen retmæssig udligning i forhold til det udgiftsbehov, kommunen afholder.

Dataproces har udviklet en lang række af indtægtsoptimeringsanalyser. Også når det kommer til det kommunale tilskuds- og udligningssystem, hvad angår bl.a. boligkriterierne, betalingskommunefolketallet og nu også det socioøkonomiske kriterium: Børn af enlige forsørgere. Denne type analyse handler det om at sikre, at kommunen bliver kompenseret for det udgiftsbehov som kommunen reelt set har og afholder.

Analysen er udviklet i samarbejde med en kommune – og hidtidige erfaringer indikerer, at analysen har en generel relevans.

Antal 0-15-årige børn af enlige forsørgere

Hvad handler analysen om?

Enlige forsørgere har ret til en række services og ydelser og det kommunale tilskuds- og udligningssystem opererer også med et socioøkonomisk kriterie, der opgøres på baggrund af antallet af børn af enlige forsørgere i kommunen. Dette med henblik på sikre kommunen et retmæssigt forøget udgiftsbehov og heraf følgende udligning.

Med hjælp fra Dataproces undersøges, hvorvidt det registrerede antal af børn af enlige forsørgere er korrekt, og identificerede mangler udredes - i tæt samarbejde og dialog med kommunen.

Alt sammen med det formål, at sikre kommunen en retmæssig udligning, et korrekt opdateret datagrundlag, samt viden og kompetencer indenfor det kommunale tilskuds- og udligningssystem, til fordel for den fremadrettede praksis på området.

Vil du vide mere?

Læs mere om analysen på vores hjemmeside eller kontakt Dataproces.