Udligning online kursus - Landscape

NYT: Online kurser på udligning

Bliv forberedt til Statsgarantien for 2022

Dataproces udbyder et nyt kursus i udligning i forbindelse med Statsgarantien for 2022. Her dykker vi ned i aktuelle emner og sætter fokus på, hvilken betydning de specifikke opgørelser har for kommunen samt hvad man skal være særligt opmærksom på.


Kurset består af en række kursusgange, hvor der tages fat på forskellige emner med relation til hinanden og som alle er relevante for kommunens økonomi.

Bliv forberedt til, når Statsgarantien kommer

Vi afholder derfor en kursusrække, som sætter fokus på Statsgarantien for 2022. Her vil du gennem tre kursusgange blive præsenteret for nogle af de mest relevante og højaktuelle emner, hvor der tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Økonomiaftalen for 2022 og til slut Statsgarantien for 2022.

Gennem de tre kursusgange bliver du klædt på og får viden om nogle af de mest væsentlige fokuspunkter i temaerne, så du har et oplyst og kvalificeret grundlag, når budgettet for 2022 skal lægges i august. Kursusgangene er således med til at hjælpe dig med at afkode, hvordan tingene udvikler sig for på den baggrund at kunne lave et estimat for næstkommende budgetår, der er så præcist som muligt med de bedst mulige forudsætninger.

I nedenstående kan du få et indblik i, hvad der sættes fokus på i de forskellige kursusgange samt hvad du kan forvente at få mere viden om. Som udgangspunkt afholdes hver kursusgang en af de næstkommende dage efter offentliggørelsen af den specifikke statistik, aftale eller statsgaranti, hvormed den specifikke dato løbende kan ændres. Vi vil melde den endelige dato og tidspunkt ud, så snart det er muligt.

1. kursusgang:

 • Danmarks Statistiks befolkningsprognose og betydningen for udviklingen i tilskud- og udligning frem mod 2030

 • Hvilken opdatering er der sket med den nye prognose og hvad har det af betydning for udligningssystemet set i forhold til prognosen fra 2020?

 • Hvordan ser det ud for kommunetyperne?

 • Betydning for den demografiske opgørelse (fokus på børn/unge, arbejdsdygtige, gamle)

Kursusgangen afholdes fredag i uge 20 fra kl. 13.00 – 15.00.


2. kursusgang:

 • Økonomiaftalen for 2022

 • Hvordan udvikler det budgetgaranterede område sig?

 • Hvad kommer der af regulering?

 • Udviklingen i lov- og cirkulæreprogrammet

 • Gennemgangen af fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget

 • Anslået niveauet af de forventede nettodrift- og anlægsudgifter

Kursusgangen afholdes i uge 22/23 afhængig af udgivelsesdatoen for Økonomiaftalen.


3. kursusgang:

 • Statsgarantien for 2022

 • Hvordan ser statsgarantien ud, og hvad har der været af overraskelser?

 • Hvordan er midlerne blevet flyttet på det overordnede niveau fra 2021-2022?

 • Tilskudsordningerne: Noget kommunerne skal være opmærksomme på her? Evaluering af de indførte fra 2021

 • Selvbudgetteringen – hvilke overvejelser bør man gøre sig, og hvordan skal man forholde sig til det set ift. befolkningsprognosen og fremskrivningsprocenten fra tidligere undervisningsgangeKursusgangen afholdes mandag i uge 27 fra kl. 10.00 – 12.00.


Tilmelding

Kurset består af tre kursusgange af hver to timers varighed og foregår over Microsoft Teams.

Prisen for at deltage er 1.500 kr. pr. person. Ønskes deltagelse af tre eller flere personer fra samme kommune, er prisen 4.000 kr. ekskl. moms.

Ønsker du at tilmelde dig kurset, kan det ske ved at sende en mail til Kommunikation@dataproces.dk. Mailen skal indeholde navn samt e-mailadresse på alle deltagere. Derudover bedes du oplyse EAN-nummer og eventuelt fakturerings ID. Når tilmeldingen er registreret, modtager I en mødeindkaldelse på Teams.