Udligning - Undgå ubehagelige overraskelser

Spændende nyt fra Dataproces

Udligning: Undgå ubehagelige overraskelser

Alle kommuner har nu vedtaget budget 2019, og næppe er blækket tørt, før det indledende arbejde med budget 2020 trænger sig på. Dataproces sidder klar med hjælp og sparring til kommuner, der ønsker at kvalificere dette arbejde med dybdegående analyser og prognoser. Dette via en fremskrivning af udgiftsbehovet som opgjort gennem det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Disse har til formål for den enkelte kommune at bidrage med viden om forventningen til udgiftsbehovet og heraf bidrag til eller støtte fra nettoudligningsordningen. Dette både for budget 2020 men også for overslagsårene 2021 og 2022. Fokus er på hele udgiftsbehovssystemet, herunder både udviklingen i de demografiske- og socioøkonomiske kriterier.

Det Kommunale tilskuds- og udligningssystem udgør en volumen på i omegnen af 358 mia. kr. Gennem flere års arbejde med det kommunale tilskuds- og udligningssystem har Dataproces udviklet en analysemodel, der gør det muligt at guide og hjælpe landets kommuner i budgetlægningsprocessen. Modellen kan bl.a. udarbejde estimater for en kommunes budget med udgangspunkt i beregningen af udgiftsbehovet i den enkelte kommune for det følgende budgetår og overslagsårene 2021 og 2022. Dette med henblik på at levere kvalificerede prognoser og beskrivelser af hvordan næste års finansieringsgrundlag forventes at være for kommunen. Modellen bygger på en kompleks sammenfletning af befolkningsprognoser, opgørelser af sociale variabler, hensyntagen til landets konjunkturmæssige udvikling, samt en estimering af kommunens beregnede skatteindtægter. Dette for at hjælpe kommunen med at klarlægge finansieringsgrundlaget for det følgende år i de indledende faser af budgetlægningen.

Dataproces’ fremskrivningsrapporter udgives 4 gange årligt, fra november til juni, og fungerer enkeltvis eller som samlet pakke. Alt sammen til fordel for kommunens overblik og indsigt i forhold til budget 2020 – og for at understøtte en bedre planlægning, mindre usikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag - både nu og i fremtiden.

Dataproces deltager på konferencen Kommunaløkonomisk Forum 2019 (KØF2019). På KØF2019 kan I bl.a. se eksempler på anonymiserede prognoser og opdateringer – kontakt os allerede nu og book et møde, eller kom forbi og få en uforpligtende snak.