Udvidelse af statsrefusionsanalysen

Nye områder, nye løsninger, nye muligheder

Udvidelse af statsrefusionsanalysen

Gør brug af Dataproces’ kompetencer indenfor jura, Big Data-analyser og Digital indtægtsoptimering®, og optimer hjemtagelsen af statsrefusion vedr. flygtninge og enkeltposteringer.

Formål og udbytte

  • Tilbundsgående analyse af det komplette datamateriale

  • Dybdegående analyse af enkeltposteringer med fokus på fejlposteringer og funktionsanalyser

  • Dybdegående gennemgang efter de særlige regler på flygtningeområdet

  • Retmæssig statsrefusion

  • Forbedret datakvalitet

  • Klarhed over nuværende status på området

  • Vidensdeling til fordel for fremadrettet praksis

Analyserne udføres sammen eller hver for sig. Dataproces står til rådighed med tilhørende bistand og vejledning i hele processen - fra kontrakten er underskrevet til resultatets aflevering. Kommunen får i samme forbindelse indsigt i de gældende regler og de mange datakilder - til gavn for kommunens økonomi og områdets fremadrettede administration.