Screening

Screening

Identificer en sags- eller arbejdsgangs automatiseringspotentiale

Hvis kommunen overvejer et eller flere automatiseringsprojekt(er), er en screening fra Dataproces en mulighed. Screeningen hjælper med at identificere og indfri projektets automatiseringspotentiale.

Fordele og udbytte

  • Inspiration og vejledning i forbindelse med valg af projekt, såfremt dette ønskes

  • Hjælp til valg af teknologi

  • Klarlægning af potentialer i projektet (høj, middel, lav eller intet)

  • Værktøjer til arbejdsgangsbeskrivelser og workflows

  • Fremadrettede anbefalinger

  • Overblik over, hvad projektet kræver

  • Løsningsforslag samt udkast til proces- og handleplan

  • Visualisering af økonomiske og driftsmæssige gevinster via businesscase

  • Tilbud på udvikling og drift, inkl. bistand vedr. implementering og support