Udligning: Tilflytteranalysen

Hvad betyder en given befolkningsudvikling for kommunens tilskud- og udligning?

Hvert år oplever landets kommuner en til- eller fraflytning af borgere set i forhold til sidste år. Men hvordan påvirker befolkningsudviklingen kommunens tilskud- og udligning? Dataproces’ tilflytteranalyse stiller skarpt på, hvordan tilflytning af bestemte typer borgere påvirker kommunens økonomi og udligning. Dette både i forhold til de demografiske- og socioøkonomiske kriterier, et eventuelt forøget skatteprovenu og betydningen af disse på baggrund af opgørelsen af kommunens indtægts- og udgiftsside. Alt sammen med det formål at klarlægge en given befolkningsudviklings økonomiske betydning for kommunen.

Fordele og udbytte:

  • Forståelse af hvordan specifikke befolkningsgrupper påvirker kommunens tilskud- og udligning

  • Kortlægning af kommunens demografiske- og socioøkonomiske profil

  • Indsigt i dynamikken mellem indtægts- og udgiftssiden i tilskuds- og udligningssystemet

  • Viden om den økonomiske betydning af tilflytning

  • Indblik i konsekvenser ved en udvidelse af indbyggertallet i både hele kommunen og bestemte områder af kommunen