MOX Vandindberetning

MOX Vandindberetning

Automatiser administrativt arbejde vedr. obligatorisk vandindberetning

Processen omkring indberetning af vandforbrug, fra enkelt-indvindere til GEUS’ Jupitersystem, kan optimeres med MOX Vandindberetning - en automatiseringsløsning baseret på MOX Systemintegration, udviklet af Dataproces i samarbejde med Hjørring Kommune. Løsningen baner vejen for andre automatiseringsløsninger målrettet Teknik & Miljø, da den bagvedliggende teknologi kan anvendes og genanvendes i mange andre sammenhænge.

Fordele og udbytte

  • Øget kvalitet og effektivitet i sags- og arbejdsgange

  • Frigivelse af tid

  • Gennemsigtig og sikker automatisering

  • Alt journaliseres og registreres undervejs

  • Markant øget hastighed i processen til gavn for ressourceforbruget

  • Forbedret datakvalitet og sagsafgørelse

  • En helstøbt løsning - fra sagsoprettelse til sagsafslutning

  • Indflydelse og valgfrihed i forhold til grænseværdier og manuelle kontroller

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA