Befolkningsblik landskabsbillede-08

KØS: BefolkningsBlik

Vi har udviklet endnu en løsning, der kan understøtte jeres budgetlægningsproces

Dataproces har udviklet et værktøj, der har til formål at hjælpe jer med at komme med et kvalificeret bud på, hvad jeres kommunes folketal bliver den 1. januar i en årrække ud i fremtiden.I Befolkningsblik er folketalsudviklingen en sammenfatning af jeres kommunes til- og fraflyttere, antal fødte og døde samt ind- og udvandring.

Befolkningsblik Graf

Eksempel på præsentation af data fra løsningenVærktøjet gør det også muligt at kvalificere, hvordan jeres befolkningssammensætning udvikler sig med hensyn til den demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehovsopgørelse i tilskuds- og udligningssystemet.

Befolkningsblik tabel

Eksempel på præsentation af data fra løsningenGennem et brugervenligt design har I mulighed for at dykke ned i jeres folketalsudvikling, der er væsentlig for at kunne vurdere budgetplanlægningen i årene, der kommer, samt planlægning inden for velfærdsområderne. Værktøjet giver også mulighed for at analysere komplekse, mellemkommunale flyttemønstre.


Med værktøjet kan I dykke ned i eksempelvis:

  • ”Kend din til- og fraflytter” med hensyn til socioøkonomisk status, uddannelses- og indkomstniveau

  • Hvorledes tilføjelse af forskellige familie- og boligtyper påvirker jeres økonomi og befolkningssammensætning

Værktøjets sandsynlighedsberegning


Værktøjet bygger på sandsynlighedsberegning i forhold til til- og fraflytning, fertilitet og dødelighed samt ind- og udvandring. Sandsynlighedsberegningen er baseret på kommunespecifik og aldersfordelt datamateriale. Befolkningsblik understøtter derfor de strukturelle dynamikker, der forekommer i jeres kommune. Værktøjet er baseret på datamateriale vedrørende blandt andet befolkning, flyttedata, boligforhold, tilskud og udligning samt indkomst-, uddannelses- og beskæftigelsesdata.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA