Big Data - Dataanalyse

Big Data: Dataanalyse

Realiser administrationens Big Data-potentiale

Kommunernes høje digitaliseringsgrad medfører, at der i administrationen genereres enorme datamængder gemt i et utal af fagsystemer og formater. Det er en udfordring, men også en unik mulighed i form af et stort uudnyttet datapotentiale. Dataproces hjælper kommuner med at identificere og indfri kommunale Big Data-potentialer - på tværs af datakilder og -formater.

Fordele og udbytte:

  • Ny viden og konkrete kompetencer vedr. kommunale Big Data-analyser

  • Optimering af økonomi og administration gennem bedre beslutningsgrundlag og øget effektivitet

  • Frigivelse af ressourcer gennem automatisering og en sammenhængende digital infrastruktur

  • Fleksibel digital sagsbehandling

  • Smartere processer

Ønsker I selv at gennemføre analysen? Dataproces bistår gerne som underviser, rådgiver eller databehandler, med henvisning til vores kommunale erfaring og ekspertise på fagområderne: økonomi, jura, softwareudvikling og databehandling.

Kommunens afdelinger

It og digitalisering