Nyhed - Statsgaranti eller selvbudgettering 2024 forventning - Landskab

27 kommuner kan vinde ved selvbudgettering for 2024

Kvalificer jeres indstilling med Dataproces nyeste feature i vores Prognoseværktøj: Statsgaranti eller selvbudgettering

Tirsdag d. 15. august 2023

Statsgaranti eller selvbudgettering? For mange kommuner føles valget hvert år som værende givet på forhånd. Statsgarantien er det sikre valg, da hver kommune i dette tilfælde kender kommende års indtægter og dermed kan sikre ro i budgetlægningsprocessen. Dette har betydet, at der i 2023 blot var otte kommuner, som valgte at selvbudgettere mens 90 kommuner valgte det statsgaranterede grundlag.

Dataproces lancerede sidste år vores Prognoseværktøjet: Statsgaranti eller selvbudgettering? med fokus på de risici og de forhold, der gør sig gældende førend valget træffes. Dette igennem flere følsomhedsberegninger, hvor hver kommune kan se konsekvensen af en ændring i eksempelvis 100 borgere eller en vækst i udskrivningsgrundlaget på 0,5 pct.

En ting er dog beregninger der kan vise hvad eventuelle udsving kan medføre af en potentiel gevinst eller tab. Noget andet er at beregne sandsynligheden for at en vækst i enten befolkningstallet eller udskrivningsgrundlaget reelt set vil forekomme i den enkelte kommune. Over sommeren har vi i Dataproces arbejdet med at udvikle en beregningsmotor, der netop kan være med til at sandsynliggøre hvorvidt henholdsvis folketallet eller udskrivningsgrundlaget vil udvikle sig mere eller mindre positivt end det statsgaranterede grundlag.

Beregningerne beror på en masse forskellige datakilder, herunder blandt andet inflations-, og BNP-udviklingen, Økonomisk redegørelse samt de enkelte kommuners egne forventninger til udviklingen i eksempelvis folketallet. Dataproces anvender data tilbage fra 2007 til at kvalificere dette grundlag og leverer igennem en enkel brugerflade illustrationer af hvordan udviklingen historisk set har været samt den beregnede middelværdi på baggrund af de forskellige inputdata.

I nedenstående kan du se et eksempel herpå for hvordan dette ser ud når sandsynligheden for henholdsvis folketallet i eksempelkommunen skitseres og udvikling i udskrivningsgrundlaget på landsplan vises.

Eksempel fra prognoseværktøjet: Udviklingen i Ballerup Kommunes folketal

Figur: Udviklingen i Ballerup Kommunes folketal
Kilde: Udklip fra værktøjet Prognoseværktøj: Statsgaranti eller SelvbudgetteringEksempel fra prognoseværktøjet: Udviklingen i hele landets folketal

Figur: Udviklingen i hele landets folketal
Kilde: Udklip fra værktøjet Prognoseværktøj: Statsgaranti eller SelvbudgetteringSom det fremgår af ovenstående udarbejder vi en række middelværdier for udviklingen i den enkelte kommune og på landsplan. Dette kvalificeres løbende i takt med nye regnskabsdata inden for området forekommer. Eller eksempelvis økonomisk redegørelse udgiver en ny prognose for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, som er tilfældet i august måned hvert år. Ligeledes kan en kommune anvende egen befolkningsprognose til at kvalificere dette grundlag.

På baggrund af vores nuværende prognoser er der 27 kommuner der forventes at undergå en udvikling i 2024 der vil medføre en mere positiv udvikling i det samlede finansieringsgrundlag end det landsgennemsnitlige niveau. Hvilket derfor kan medføre en økonomisk gevinst, såfremt valget af selvbudgettering træffes.

Lyder ovenstående interessant og har din kommune behov for at skabe mere tryghed om jeres arbejdsgange med tilskud og udligning? Så tøv ikke med at kontakte afdelingschef Kasper Lund Nødgaard på 25 55 19 18 eller KN@dataproces.dk. Kasper er altid klar til en snak om og hjælp med at afklare om Dataproces’ ekspertise inden for område kan have gavn i din kommune.