Dataproces nyhed

Hvordan sikres korrekt betalingskommuneforpligtelse uden kode-4?

Få hjælp til problematikken med betalingsforpligtelsen og kode-4 registreringer

Mandag d. 22. juni 2020

Når udligningsreformen træder i kraft, kan det betyde, at opgørelsen af kommunens udgiftsbehov fremover udelukkende skal baseres på de borgere, der bor inden for egen kommunegrænse. I dag korrigerer opgørelsen som hovedregel også de borgere, som bor på et tilbud eller opholdssted i en anden kommune, men som kommunen betaler for. I daglig tale ’Betalingskommuneborgere’. Hvis den såkaldte kode-4 registrering af betalingsforpligtelsen i CPR-registeret bliver afskaffet, eller bliver frivillig at vedligeholde, vil det udløse bureaukrati og administrativt bøvl.

Til at hjælpe kommunerne med administrationen af betalingsforpligtelsen, har Dataproces udviklet værktøjet MARS. MARS omfatter både opgaverne forbundet med lettere at identificere de mellemkommunale borgere og opgaven med at identificere ydelser og sammenhænge, herunder betalingsforpligtelsen.

"Det er vigtigt for os, at vi kan finde de borgere, hvor vi sender regninger til andre kommuner, men også dem, hvor regningen sendes den anden vej. Det kan vi med MARS," fortæller Lone Brylle, Teamleder i Lolland Kommunes Økonomisektor.

Her hjælper MARS Lolland Kommune med at gøre det betydeligt nemmere at identificere betalingskommunen for enhver given borger.

"I MARS kan vi nemt indsmale data fra mange forskellige datakilder og systemer," fortæller Lone Brylle og fortsætter, "for os er MARS et værktøj til beslutningsstøtte, når vi afgør hvilken kommune, der har betalingsforpligtelsen - også uden kode-4 registreringer.

MARS er udviklet i samarbejde med en række kommuner og i samspil med Dataproces’ eksperter inden for det mellemkommunale refusionsområde samt Dataproces’ Automatisering & Udviklingsteam. Dette gør, at MARS er bygget på et solidt fundament af erfaring, faglighed og digitalisering – og sikrer pålidelig og korrekt mellemkommunal refusion.

Sådan forbereder Dataproces sig:

På trods af den omfattende dokumentation af problemer og uhensigtsmæssigheder, der er fremlagt gennem den seneste periode, fra bl.a. Dataproces, har Folketinget fortsat kurs mod en opgørelsesændring fra betalingskommunefolketal til bopælskommunefolketal. For at være klar til at arbejde under de nye vilkår, som bliver hverdagen efter reformen med denne systemfejl, forbereder Dataproces sig på oplysende webinarer omkring udfordringerne og hvordan de kan håndteres. Endvidere vil der blive rettet henvendelse til alle samarbejdspartnere, så de er fuldt informerede om implikationerne heraf, herunder den forventede påvirkning af de mellemkommunale refusioner. MARS kan være en løsning for de samarbejdspartnere, der ønsker selv at have hands-on, og som ønsker selv at håndtere den ændrede administration.