MARS nye moduler landscape

MARS platformen har fået vokseværk

Et nyt modul kommer til og flere nye områder er blevet præsenteret og implementeret hos vores samarbejdspartnere

Onsdag d. 31. maj 2023

I 2019 begyndte vi i Dataproces at udvikle og udbyde et it-system til håndtering af mellemkommunal refusion. Løsningen kaldte vi for MARS og formålet hermed, var at skabe en digital højre hånd for de medarbejdere, der rundt omkring i landets kommuner arbejder med mellemkommunal refusion. Siden 2019 er platformen blevet udbredt til også at håndtere moms- og statsrefusionsområdet og en høj grad af automatisering er pågået. Hvorfor Dataproces med MARS i dag leverer en plug- and playløsning på analyser, prognoser, ledelsesinformation og juridisk bistand inden for områderne. Fokus i indeværende artikel er et tilbageblik på, hvordan vi har forbedret statsrefusionsmodulet i første halvår af 2023 og et kig frem mod det modul, som vi i andet halvår vil lancere. Lyder det interessant? Så læs endelig videre.

I første halvår videreudviklede vi vores statsrefusionsmodul

Statsrefusionsområdet var vores store fokusområdet i de tidlige vintermåneder og ledte til en række nye features og forbedringer i vores februar release som blev gennemgået på dette webinar: Opdatering på MARS Statsrefusion.

Her blev der lanceret et prognoseværktøj inden for særligt dyre enkeltsagsområdet, med det formål at kvalificere det økonomiske grundlag, som kommunerne kan forvente er indeholdt i kommende års budget. Dette giver en øget tryghed hos økonomikonsulenten og en mulighed for at påvirke det grundlag, som beregningen er foretaget på baggrund af. Dette ved blandt andet at uploade egent decentralt data i løsningen og korrigere for eventuelle kommende hændelser, der er kendt af sagsbehandlerne på området.

Foruden prognosticeringsværktøjet på særligt dyre enkeltsagsområdet, blev et nyt område inden for statsrefusionsmodulet lanceret. Området kalder vi for MARS: Udlændinge og har fokus på §181 og grund- og resultattilskud for udenlandske statsborgere. Løsningen udsøger alle borgere med relevant opholdstilladelse, tager forbehold for de forskellige regler og samler alle datakilder i ét vindue. Hvilket gør det nemt at behandle og beregne statsrefusionen for de forskellige borgere og sikrer en hurtig og ef-fekt sagsbehandling. Slutproduktet er indberetningsrapporten til ministeriet, der således nemt kan uploades, således at I får hentet statsrefusionen hjem.

I andet halvår lancerer vi MARS Flytteoversigten

Selvom vi har haft travlt i første halvår af 2023 står tiden bestemt ikke stille over sommeren i Dataproces. Nok er vi ferieramt, men vores MARS-team arbejder ihærdigt på vores helt nye modul i platformen. Modulet kalder vi for flytteoversigten og formålet hermed har været at skabe tryghed omkring de flyttemønstre, der hver dag pågår på tværs af både lande- og kommunegrænser.

Afhængig af området udsøger og fremviser værktøjet potentielle mellemkommunale borgere eller borgere der ikke længere bor i Danmark. Hvilket gør, at I som kommune på det mellemkommunale område kan agere mere proaktivt i forhold til borgere der flytter ind og ud af kommunen. Samt løbende kvalificere jeres CPR-registreringer og sikre, at udrejste borgere ikke længere fremgår som en del af jeres folketal og de ydelser der heraf følger med. MARS: Flytteoversigten kommer til at indeholde følgende områder og bliver lanceret til august:

Til- og fraflytterlisterne

MARS: Til- og fraflytning hjælper kommunerne med at finde og holde styr på de mellemkommunale borgere, der kommer til kommunen. Dette uanset om borgerne flytter til private institutioner eller plejefamilier, hvor der ikke nødvendigvis er kommunikation mellem anbringer- og bopælskommunen. Tilflytterlisten sikrer derfor, at kommunen har muligheden for at tage hånd om borgeren og de mellemkommunale betalinger med rettidig omhu.

Fraflytterlisten understøtter samme problematik som tilflytterlisten, bare med omvendt fortegn. Foruden ind- og udrejse til kommunen, hjælper begge lister med at holde styr på de ”gennemrejsende” mellemkommunale borgere, som flytter videre til anden kommune. Her tænkes specielt på borgere, som tager ophold på et forsorgshjem eller andre former for institutioner.

De to lister giver et grafisk overblik over borgernes flyttemønstre og markering af institutionsadresserne, således det altid er nemt at definere betalingskommunen for en borger. Ved at anvende de to områder er det nemt at definere betalingskommunen for en borger og man får en effektiv arbejdsgang, da alle relevante oplysninger er samlet et sted fremfor mange forskellige steder.

Udflytning

MARS: Udflytning hjælper med at sikre, at der ikke er registreret borgere i jeres kommune, som ikke længere opholder sig i Danmark. Betydningen herfor er flerartet; der kan således både være en problematik i forhold til jeres tilskud og udligning, men også i forhold til udbetalingen af forskellige ydelser, som borgeren ikke længere har krav på, som følge af flytningen ud af Danmark.

Løsningen er udviklet med det formål, at give tryghed om jeres CPR-registreringer. Den samler al relevant data i platformen og udstiller dette, hvorfor sagsbehandlerens opgave alene er at verificere dette. Foruden tidsbesparelsen, er der også tilkoblet et økonomisk potentiale i gennemgangen. Et potentiale, der for den enkelte kommune kan have en betydning på flere mio. kr.

Vil du gerne vide mere?

Med vores nye modul MARS: Flytteoversigten, er vores ambition at højne kvaliteten og skabe øget tryghed for kommunernes arbejde med CPR-registret. Ligesom i de øvrige moduler på vores MARS platform ajour- og vedligeholder vi løbende løsningen. Samt bistår jeres sagsbehandlere med afklaringen af eventuelle juridiske, faglige eller tekniske spørgsmål. Vores am-bition er således at sikre, at I får mest mulig gavn af vores løsning, med henblik på at frigøre tid, ressourcer og midler til udførelsen af jeres øvrige arbejdsopgaver.

Hvad enten det er den nye flytteoversigt, det mellemkommunale område eller vores opdaterede statsrefusionsmodul der er din spidskompetence, skal du ikke tøve med at kontakte Afdelingschef Kristina Koed på 25 30 19 35 eller KK@dataproces.dk. Kristina er altid klar til en snak og hjælp til at afklare, om MARS kan være med til at løse centrale problemstillinger i Jeres kommune.