Dataproces

MARC Ydelseskontrol

TemaRevison - og det økonomiske potentiale

STAR sendte tidligere et skriv ud omkring TemaRevison for progression i flekslønstilskud. Her er det interessant at se om borgeren har for få timer, og ligeledes om de har for mange timer. Ligger borgeren omkring 20 timer i snit om ugen, betragtes de faktisk som selvforsørgende, hvilket har et økonomisk potentiale på omkring 85.000 kr. pr. sag. Dataproces juridiske ekspert Esben Høier Schmidt vil gennemgå lovgivningen på området og præsentere en løsning til at fremfinde relevante sager.

Derudover vil vi også kort beskrive det videre potentiale i MARC Ydelseskontrol.

Webinaret blev afholdt Torsdag d. 15. juni 2023, kl. 10:00-10:30

Optagelse fra webinar