Dataproces

Mellemkommunal refusion

Nye sager om opholds- og betalingskommuneproblematikker

I samarbejde med Poul Schmith Kammeradvokaten afholder Dataproces et webinar om nye sager fra Ankestyrelsen og domstolene, som illustrerer praksis. Foruden Esben Høier Schmidt fra Dataproces vil dagens værter være advokat Aleksander Lind og advokat Jakob Lærkeholm Müller fra Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Under webinaret vil vi især dykke ned i spørgsmål som beviskrav i handle- og betalingskommunesager, når den omtvistede begivenhed ligger længere tilbage i tid.

Derudover vil vi også se på håndteringen af sager, hvor der er tvist om borgerens rette opholdskommune. Her vil fokus ligge på de klassiske opmærksomhedspunkter, som man skal indhente dokumentation for, nemlig:

  • Borgerens hensigt med flytningen

  • Længde og fasthed af borgerens ophold på en kendt adresse

  • Borgerens opgivelse af tidligere bopæl

  • I den forbindelse vil vi stille skarpt på, hvorfor det endda kan være en fordel at være midlertidig handlekommune i kraft af borgerens CPR-registrering.

Webinaret blev afholdt Onsdag d. 22. marts 2023, kl. 10:00-11:00

Optagelse fra webinar