Dataproces

Mellemkommunal refusion udbetalt ved en fejl

Sådan får i pengene tilbage

På dette webinar går Poul Schmith og Dataproces sammen om at gennemgå de muligheder, kommunerne har for at kræve penge tilbage, når en kommune har udbetalt mellemkommunal refusion ved en fejl.

Webinaret blev afholdt Fredag d. 4. marts 2022, kl. 10:00-11:00

Optagelse fra webinar