Mellemkommunale sager: Arbejdsmarked

Mellemkommunal: Arbejdsmarked

Optimer og valider den mellemkommunale afregning

Det kan være vanskeligt at sikre retmæssig hjemtagelse af al berettiget refusion for udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Er den mellemkommunale afregning organisatorisk adskilt fra specialtilbudsområdet, er det f.eks. ofte svært for kommunen at koordinere og dele oplysninger mellem relevante afdelinger. Dataproces’ gennemgang af arbejdsmarkedsområdet understøtter en retmæssig refusionshjemtagelse og giver overblik over, hvor indsatsen fungerer og hvor der eventuelt skal sættes ind.

Fordele og udbytte

  • Øget overblik over processer og arbejdsgange

  • Indtægtsoptimering

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

  • Tilrettelæggelse af fokusområder og omfang i samarbejde med kommunen

  • Konkrete forslag til områdets fremadrettede drift

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering