Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Borgerservice, social og beskæftigelse er forvaltningsområder med stor borgerkontakt, og de mange myndighedsopgaver gør en massiv administration, med mange informations- og datatransaktioner. Såvel internt i organisationen, som eksternt, til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Dataproces understøtter områdets økonomi, administration og processer i kraft af indtægtsoptimerende analyser, RPA og automatisering samt en bred palet af konsulentydelser. Herunder juridisk undervisning og bistand.

I løsninger målrettet borgerservice, social og beskæftigelse findes indtægtsoptimerende analyser, automatiserende sags- og aktindsigt og konsulentydelser.

Borgerservice, social og beskæftigelse

MARS

MARS

Mellemkommunalt Advarsels- og Rekommenseringssystem

Læs mere

Mellemkommunale sager: Arbejdsmarked

Mellemkommunal: Arbejdsmarked

Optimer og valider den mellemkommunale afregning

Læs mere

Mellemkommunale sager: Boligstøtte

Mellemkommunal: Boligstøtte

Optimer kommunens refusionshjemtagelse

Læs mere

Mellemkommunale sager: Førtidspension

Mellemkommunal: Førtidspension

Kontroller og optimer processer og refusioner på førtidspensionsområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Juridisk tunge sager

Mellemkommunal: Juridisk Tunge Sager

Overlad de tidskrævende, tunge mellemkommunale sager til Dataproces

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimer kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Læs mere

Mellemkommunale sager: Voksen og handicap

Mellemkommunal: Voksen/handicap

Få overblik og retmæssig refusion på voksen- og handicapområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Ældre

Mellemkommunal: Ældre/handicap

Indtægts - procesoptimering af mellemkommunale sager på ældreområdet

Læs mere

Min Sag

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

Læs mere

Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Overblik over lovgivningen samt værktøjer til retmæssig mellemkommunal refusion

Læs mere

Screening

Screening

Identificer en sags- eller arbejdsgangs automatiseringspotentiale

Læs mere

Udligning: Betalingskommunefolketal

Udligning: Betalingskommunefolketal

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Tilflytteranalysen

Hvad betyder en given befolkningsudvikling for kommunens tilskud- og udligning?

Læs mere