Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Borgerservice, social og beskæftigelse er forvaltningsområder med stor borgerkontakt, og de mange myndighedsopgaver gør en massiv administration, med mange informations- og datatransaktioner. Såvel internt i organisationen, som eksternt, til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Dataproces understøtter områdets økonomi, administration og processer i kraft af indtægtsoptimerende analyser, RPA og automatisering samt en bred palet af konsulentydelser. Herunder juridisk undervisning og bistand.

I løsninger målrettet borgerservice, social og beskæftigelse findes indtægtsoptimerende analyser, automatiserende sags- og aktindsigt og konsulentydelser.