Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Borgerservice, social og beskæftigelse er forvaltningsområder med stor borgerkontakt, og de mange myndighedsopgaver gør en massiv administration, med mange informations- og datatransaktioner. Såvel internt i organisationen, som eksternt, til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Dataproces understøtter områdets økonomi, administration og processer i kraft af indtægtsoptimerende analyser, RPA og automatisering samt en bred palet af konsulentydelser. Herunder juridisk undervisning og bistand.

I løsninger målrettet borgerservice, social og beskæftigelse findes indtægtsoptimerende analyser, automatiserende sags- og aktindsigt og konsulentydelser.

Borgerservice, social og beskæftigelse

MARC Flekslønsberegner

MARC Afstemning

Automatiser administrative, digitale opgaver og arbejdsgange med softwarerobotten MARC

Læs mere

MARC Flekslønsberegner

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn

Læs mere

MARS

MARS

Digital platform til pålidelig og sikker kommunaløkonomi

Læs mere

Mellemkommunale sager: Arbejdsmarked

Mellemkommunal: Arbejdsmarked

Optimer og valider den mellemkommunale afregning

Læs mere

Mellemkommunale sager: Boligstøtte

Mellemkommunal: Boligstøtte

Optimer kommunens refusionshjemtagelse

Læs mere

Mellemkommunale sager: Førtidspension

Mellemkommunal: Førtidspension

Kontroller og optimer processer og refusioner på førtidspensionsområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Juridisk tunge sager

Mellemkommunal: Juridisk Tunge Sager

Overlad de tidskrævende, tunge mellemkommunale sager til Dataproces

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimer kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Læs mere

Mellemkommunale sager: Voksen og handicap

Mellemkommunal: Voksen/handicap

Få overblik og retmæssig refusion på voksen- og handicapområdet

Læs mere

Mellemkommunale sager: Ældre

Mellemkommunal: Ældre/handicap

Indtægts - procesoptimering af mellemkommunale sager på ældreområdet

Læs mere

Min Sag

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

Læs mere

Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Overblik over lovgivningen samt værktøjer til retmæssig mellemkommunal refusion

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere