Review - banner

REVIEW

Sikker gennemlæsning | Nem og effektiv aktindsigt

Min Sag er blevet til REVIEW. Vores værktøj til nem og sikker behandling af aktindsigt har fået nyt navn, og med navneskiftet følger nogle vigtige ændringer.
Navnet REVIEW indikerer nemlig, at man fremover kan anvende værktøjet til alle opgaver, hvor der er brug for at finde og undtage følsomme oplysninger i dokumenter.

REVIEW er en modulopbygget løsning, som effektivt understøtter de forskellige aspekter i arbejdet med aktindsigt og større gennemlæsningsopgaver. Alle opgaver, hvor der håndteres risikotekst og potentielt følsomme oplysninger, er typisk tidkrævende og ressourcetunge.

REVIEW sparer tid på arbejdet med gennemlæsning. Samtidig øger det trygheden og kvaliteten, når værktøjet hjælper med at finde og fjerne risikotekst.

Kom hurtigt i gang

At systemet er modulopbygget betyder, at vi hurtigt kan sammensætte en løsning til jeres behov. Har I kun brug for hjælp til gennemlæsning, kan I nøjes med det første modul. Herefter kan I bygge på med flere .

GENNEMLÆSNING er grundmodulet i REVIEW, som hjælper med gennemlæsning. Her uploader man selv dokumenter til systemet, som hjælper med gennemlæsningen. Potentielt følsomme oplysninger highlightes hvorefter de kan undtages eller erstattes med anden tekst.

PARTSSAGER bygger oven på GENNEMLÆSNING og giver en platform til at håndtere aktindsigt i partssager. Ud over funktionerne i grundmodulet giver Partssager mulighed for at oprette en sag på en borger. Der integreres til serviceplatformen, så der fx sker automatisk kontrol af forældremyndighed.

ROBOTTER OG OPKOBLINGER - Når man har købt de to første moduler, er det muligt at købe robotter og opkoblinger til fag og ESDH-systemer. På den måde opkobles REVIEW til fagsystemerne på de fagområder, hvor kommunen ønsker, at REVIEW skal finde akter. På samme måde sørger systemet for at journalisere, når sagen er afsluttet.

EMNESAGER - Medio 2023 har vi har vi release på modulet EMESAGER, som tilbyder en platform til at håndtere aktindsigt på andre områder end partsager. Det kan fx være journalistsager eller sager på de tekniske områder.

Review modulerREVIEW er en trebenet digital løsning, der giver værdi for:

  1. MEDARBEJDEREN: Med REVIEW løses hele opgaven ét sted. Konkret hjælpes sagsbehandleren med både at kvittere anmoder, samle sagen, finde og undtage personfølsomme og personhenførbare oplysninger, lave indholdsfortegnelse og aktliste, kontrollere i henhold til gældende lovgivning samt med forsendelse af aktindsigten til borger eller tredjepart inkl. afgørelsesbrev.

  2. BORGERE OG 3. PARTER: Løsningen giver mulighed for let, hurtig og digital anmodning og modtagelse af aktindsigt.

  3. ORGANISATIONEN: REVIEW kan anvendes i hele organisationen eller i udvalgte forvaltningsområder i tråd med visioner om bl.a. åben og gennemsigtig forvaltning, en bedre digital borgerservice og en sammenhængende digital infrastruktur såvel som smartere arbejdsgange og mindre bøvl for medarbejderne.Fordele og udbytte

  • Samler alle opgaver, dokumenter og handlinger ét sted

  • Giver overblik over alle anmodninger fra borgere og 3. parter – og status på dem

  • Styrker og støtter ved automatisk udsøgning og markering af personhenførbare og personfølsomme oplysninger

  • Simpel afsending af brev og aktindsigt via e-Boks. Det betyder, at du kun skal udføre én handling – også ved store sager

  • Giver mulighed for at lave en ‘observationsliste’ over sager med skærpet opmærksomhed og mulighed for at fjerne dokumenter og enkeltsider fra aktindsigten

  • Opsættes hos organisationen, så alle data forbliver i eget miljø

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA