Organisationen

Professionalisme, innovation og samarbejde

Dataproces er en tværfaglig vidensvirksomhed med speciale i it- og konsulentydelser – alle udviklet til, og i tæt samarbejde med, landets kommuner. Dataproces er organiseret med henblik på at understøtte en både innovativ og professionel kultur: På den ene side skal vi kontinuerligt dyrke ideer til nye og smartere løsninger. På den anden side skal vi fastholde og forstærke vores kommunale fokus og faglige ekspertise. Dét er en forudsætning og et krav.

I praksis er Dataproces inddelt i teams. Hvert team repræsenterer en faglighed og en funktion – såvel internt, som eksternt. Alle teams spiller en aktiv rolle i ethvert kommunalt samarbejde. Det er på tværs af fagligheder, vi udvikler og leverer de gode løsninger. Se desuden vores Organisationsdiagram. Nedenstående er nogle af de teams og fokusområder Dataproces har.

Digital Indtægtsoptimering og Big Data

Analyserer data på tværs af kilder med det formål at identificere optimeringsmuligheder, såvel økonomiske som processuelle, til den kommunale, digitale administration. Foruden Big Data og Indtægtsoptimering er teamet leveringsdygtige i bl.a. undervisning, kurser og specialanalyser.

I teamet finder man økonomer, analytikere, konsulenter, jurister m.fl.

Automatisering og Udvikling

Effektiviserer digitale arbejdsgange og infrastrukturer i kommunen via MARC, MOX og andre teknologier. Teamet designer, implementerer og vedligeholder Dataproces’ softwareløsninger, men understøtter også kommunens egne kompetencer gennem f.eks. screeninger, workshops og konsulentydelser.

I teamet finder man programmører, software engineers, forretningsudviklere m.fl.

Forretningsudvikling

Udvikler nye forretningsområder og markeder, arbejder tæt sammen med Automatisering og Udvikling, samt vedligeholder samarbejder.

I teamet finder man forretningsudviklere, designere m.fl.

Salg og Marketing

Etablerer og vedligeholder samarbejder. Teamet varetager endvidere al kommunikation, markedsføring og salg.

I teamet finder man kundekonsulenter, designere, kommunikationselever m.fl.

Juridisk

Har erfaring og ekspertise inden for kommunal administration, forvaltning og datahåndtering. Herunder mellemkommunal refusion, udligning, forvaltningsret, persondataret, udbudsret og social ret. Teamet spiller en central rolle i ethvert samarbejde med Dataproces, men byder også ind med selvstændige ydelser som undervisning, kurser, proceskonsultation og specialanalyser.

I teamet finder man jurister og analytikere.

Administrationen

Varetager alle interne administrative opgaver i Dataproces – fra bogføring og løn til indkøb og rekruttering.

I teamet finder man kontorassistenter og -elever.