Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Teknik og miljø er et datatungt, digitalt forvaltningsområde. Her varetages dagligt en bred vifte af opgaver af stor praktisk betydning for borgere, virksomheder og andre myndigheder. Dette arbejde understøttes administrativt af en lang række it- og fagsystemer, og en enkelt sags- eller arbejdsgang vil derfor ofte involvere opslag og genindtastninger i flere systemer. Dataproces hjælper teknik og miljøforvaltninger med at identificere og indfri digitale potentialer på tværs af datakilder i form af omkostningseffektive automatiseringsløsninger, samt indtægtsoptimerende dataanalyser.

I løsninger målrettet teknik og miljø findes softwareløsninger og indtægtsoptimerende analyser vedr. automatisering af sags- og arbejdsgange.

Teknik og miljø