Hvad kan vi hjælpe med?

Kommuner er bevidste om værdien af data. I samarbejde med Dataproces får kommunen adgang til kompetencer, erfaringer og domæneviden inden for databehandling, jura og softwareudvikling på tværs af fagområder og opgavetyper – altid tilrettelagt og udført med udgangspunkt i kommunens konkrete situation, ønsker og behov.

Med henblik på videns- og kompetencedeling tilbyder Dataproces en række ydelser, fra rådgivning og specialanalyser til undervisning og workshops.