APV

Udligning: Rådgivning og sparring

Mangler du rådgivning og sparring på kommunens budgetter og udligning?

Har du spørgsmål til udligningssystemet eller kommunens udligning – her og nu, eller fremadrettet? Med et abonnement på rådgivning og sparring ved Dataproces får kommunen ikke blot direkte indgang til vores eksperter på udligningsområdet og budgetvejledning, men også en status hvert halve år og forespørgsler løbende over året på beregninger, notater og gennemgange af forhold vedrørende udviklingen i kommunernes samlede økonomi – med fokus på betydningen heraf for den enkelte kommune. Alt sammen for at styrke kommunens viden om udviklingen inden for det kommunaløkonomiske område.

Eksempler:

  • Analyser

  • Ansøgninger

  • Validering af data

  • Undervisning

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer