Udligning: Undervisning

Specialtilrettet undervisning ved Dataproces’ udligningsteam

Til kommuner, der ønsker at styrke udvalgte medarbejdere eller afdelingens forståelse for hele eller dele af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Undervisningen bliver tilrettelagt efter forudgående dialog omkring jeres unikke ønsker og behov, hvad angår niveau og fokus. Ved et undervisningsforløb hjælper Dataproces med at oplyse, uddybe og bidrage med indsigt i systemet - enten hos kommunen eller hos Dataproces.

Eksempel på undervisning: Styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem?

Undervisning i tilskuds- og udligningssystemet vil typisk tage udgangspunkt i systemets indtægts- og udgiftsside og bidrage med overblik og indsigt i samspillet herimellem. Endvidere gennemgås den demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehovsopgørelse og der sættes spot på de dynamikker og paradokser, der er indlejret i systemet. Dette via en gennemgang af de enkelte kriteriers formål, bevæggrunde og dataopgørelse, som afsæt for introduktion og drøftelse af igangværende debatter og reformudspil. Undervisningen vil bl.a. komme omkring følgende:

  • Samspillet mellem indtægts- og udgiftssiden

  • Overblik i forhold til systemet og de enkelte kriterier

  • Datagrundlag og kriterieopgørelser

  • Værktøjer til at opnå klarhed over de udligningsmæssige konsekvenser af en given politisk beslutning

  • Videns- og kompetencedeling

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i samarbejde med Dataproces

Dataproces tilbyder i samarbejde med COK en række kurser, bl.a. målrettet udligning - COK: Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem . Se en samlet liste over alle samarbejdskurser her: COK - i samarbejde med Dataproces

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer