Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Proceskonsultation: Fritvalgsreglerne

Overblik over lovgivningen samt værktøjer til retmæssig mellemkommunal refusion

Ankestyrelsen har i en række afgørelser præciseret en indskrænkende fortolkning af fritvalgsreglerne. I samarbejde med Dataproces kan kommunen få klarhed over indskærpelserne og optimeret processer og refusion på området.

Fordele og udbytte:

  • Juridisk coaching og vejledning i forhold til de nuværende visitationsprocedurer

  • Skræddersyede delskabeoner til brug for både afgørelsen og informationsmaterialet til borgerne

  • Afklaring af spørgsmål og udarbejdelse af overordnede retningslinjer for det videre forløb

  • Håndtering af problemstillinger vedrørende dobbeltvisitation af en borger visiteret i en anden kommune

  • Facilitering og understøttelse af samarbejdet med evt. friplejeboligleverandør

  • Udgiftskontrol i forhold til borgere, der flytter efter fritvalgsreglerne

  • proces- og refusionsoptimering

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i samarbejde med Dataproces

Dataproces tilbyder i samarbejde med COK en række kurser, bl.a. målrettet Fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer COK: Fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer . Se en samlet liste over alle samarbejdskurser her: COK - i samarbejde med Dataproces

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer