Workshop - effektivisering via automatiseringr

Workshop: Effektivisering via automatisering

Kortlæg og konkretiser automatiseringsmuligheder

Arbejdet med automatisering og RPA kan være omfattende og er ofte forbundet med mange spørgsmål, usikkerheder og udfordringer. Dataproces hjælper kommuner i gang eller videre med deres automatiseringsmål og -projekter. Dette med afsæt i de involverede medarbejderes faglige viden og erfaringer, kommunens nuværende it-infrastruktur samt eksisterende sags- og arbejdsgange. En workshop tilrettelægges altid ud fra kommunens konkrete situation, ønsker og behov.

Fordele og udbytte:

  • En smartere og mere effektiv administration

  • Omsætning af viden til konkrete, funktionelle løsninger

  • Råd og vejledning i forbindelse med it-infrastrukturen

  • Idéudvikling og anbefalinger til procesdesign

  • Værktøjer til øget brug og genanvendelse af data, systemintegration og automatisering

Workshoppen målrettes specifikke situationer og ønsker, og struktureres i dialog med kommunen. Alle fagligheder kan deltage i forløbet, der består af skiftevis teori, praktiske værktøjer, cases og deltagerinddragelse.

Eksempler på workshop-emner:

  • Procesoptimering af arbejdsgange - samspil mellem praksis og teknologi

  • Potentielle optimeringsområder - hvad er muligt og realistisk?

  • Den Fælleskommunale Rammearkitektur - hvor og hvordan omsættes den til praksis?

  • Open Data: Potentialer og værktøjer

  • Datapotentialer: Datagenbrug og -analyse på tværs af systemer

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer