Mellemkommunal: Undervisning

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Området for mellemkommunal refusion er underlagt en bred pallette af lovgivning, afgørelser og systemer - og nye regler og krav kommer til løbende. Kommunen kan blive opdateret på, reglerne for mellemkommunal refusion, og få konkrete værktøjer til at efterleve dem med Dataproces' undervisning på mellemkommunal. Dette kan yderligere udfoldes med et supplement, som giver mulighed for at komme et spadestik dybere.

Fordele og udbytte:

  • Indblik i og kompetencer i forhold til praktiske udfordringer ved administration, kontrol og økonomistyring af mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet

  • Inspiration og værktøjer til nytænkning af tilgangen til mellemkommunal refusion via Big Data

  • Viden om tilføjede statsrefusionssatser of efterfølgende undtagelser på førtidspensionsområdet

  • Konkrete teknikker og værktøjer i forhold til relevante fagsystemer

  • Overblik over reglerne samt viden og kompetencer i forhold til områdets juridiske, økonomiske og administrative udfordringer

  • Anbefalinger og konkrete værktøjer til områdets fremadrettede kontrol og drift

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i samarbejde med Dataproces

Dataproces tilbyder i samarbejde med COK en række kurser, bl.a. målrettet mellemkommunale sager. Se en samlet liste over alle samarbejdskurser her: COK - i samarbejde med Dataproces

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer