MARC Landskabsbillede

MARC Afstemning

Automatiser administrative, digitale opgaver og arbejdsgange med softwarerobotten MARC

Overgangen fra KMD Aktiv til KY og KSD har gjort afstemningsopgaven til en tung og tidskrævende opgave med utallige regneark. Her skal de økonomiske posteringers rejse dokumenteres fra KY til økonomisystem samt fra økonomisystem til SKAT.


Disse utallige Excel-ark og sammenstillingen af data er en tidskrævende opgave, og desværre har revisionen heraf også fået et større fokus.

Netop derfor har Dataproces i samarbejde med Skive Kommune udviklet en SaaS-løsning som løser opgaven i løbet af ingen tid. Kommunen er blot ansvarlig for at uploade de forskellige rapporter, og får dem så derefter præsenteret som en sammenføring af alle rapporterne.

Dette vises både på overordnet niveau og underniveau:

1MARC Afstemning


Og ikke mindst på sumniveau, hvor de enkelte uoverenstemmelser identiciferes:

2MARC Afstemning


Kommunen opnår en sikker administration af digitale opgaver, hvor MARC-robotten identificerer uoverensstemmelser på tværs af systemerne - på samme vis som en medarbejder. Samtidig frigives tid til kerneopgaven, og risikoen for slå- og tastefejl minimeres. Så spørgsmålet er:

”Kunne I bruge lidt hjælp fra MARC Afstemning?”

  • Udfører gentaget, manuelt arbejde 2 til 10 gange hurtigere end et menneske

  • Henter og flytter data på tværs af systemer - uagte kilde, mængde og format

  • Kontrollerer og verificerer data på tværs af kilder og systemer

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA