Mellemkommunale sager: Voksen og handicap

Mellemkommunal: Voksen og handicap

Få overblik og retmæssig refusion på voksen- og handicapområdet

Kommunen kan hente mellemkommunal refusion på en række udgifter på voksen- og handicapområdet. Dataproces hjælper med at sikre kommunens økonomi, processer og kompetencer på området, med fokus på den gruppe af voksne, der, i henhold til Retssikkerhedsloven, kan opretholde anbringelse. Dette via en dybdegående gennemgang af alle relevante sager, for identificering af udfordringer og optimeringsmuligheder i forhold til de mange typer refusionsbærende udgifter, indsatser og ydelser.

Fordele og udbytte

  • Retmæssig og forøget hjemtagelse af refusioner

  • Opdatering på lovgivningen på valgte områder

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

  • Procesoptimering i forhold til eksisterende sags- og arbejdsgange - nu og fremadrettet

  • Konkrete forslag til områdets fremadrettede drift

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering