MARS

MARS

Digital platform til pålidelig og sikker kommunaløkonomi

Det er tidskrævende og vanskeligt for kommunen at skabe overblik over alle kommunaløkonomiske betalinger og refusioner. Der er ofte ikke tid til kerneopgaven eller den enkelte borger, og det er ineffektivt at gennemgå et stort datagrundlag.

Med MARS får kommunen en fleksibel og fremtidssikret platform, der giver overblik og effektiviserer den digitale administration. MARS sikrer kvalitet og udnyttelse af data og giver samtidig indblik i, hvor der opstår fejl i data. Med MARS opnår sagsbehandleren tryghed og retfærdighed samtidig med en ensrettet bedste praksis for den enkelte medarbejder uanset anciennitet.

Fordele og udbytte

  • Korrekte økonomiske transaktioner og refusioner via unikke sagsbehandlerlister

  • Økonomisk overblik over den enkelte borger og dennes familiehistorik

  • Institutions- og adressehistorik

  • Understøttelse af lovgivning og jura

  • Fremtidig kvalitetssikring

  • Minimering behovet for fremtidig ekstern konsulentbistand

Systemet bygger på værktøjer og teknologier Dataproces anvender hos landets kommuner.