MARS

MARS

Digital platform til pålidelig og sikker kommunaløkonomi

MARS er en flersidig analyse- og databehandlingsplatform, der sikrer overblik og en effektiv digital administration.

Det kan være tidskrævende og vanskeligt for kommunen at skabe et samlet overblik over alle refusioner og betalinger. Her kan den faglige behandling ofte blive kompliceret af mange manuelle processer eller data, der kommer fra flere forskellige systemer.

Med MARS får kommunen en platform, der understøtter og letter komplekse arbejdsgange, samt sikrer kvalitet og optimal udnyttelse af data. Samtidig giver MARS overblik, tryghed og lovmedholdelighed i løsningen, såvel som vidensdeling og en ensrettet arbejdsgang på tværs i kommunen.

Platformen er delt op i forskellige moduler og områder. De fire hovedmoduler er: MARS Mellemkommunal, MARS Statsrefusion, MARS Moms og MARS Udligning. Under hvert modul, findes forskellige underområder. Se mere i links nederst på siden.

Fordele og udbytte

  • Identificering og fremsøgning af sager via unikke sagsbehandlerlister

  • Integration til nuværende og kommende systemer gennem rammearkitekturen – herunder monopolsystemer, CPR, Økonomisystem samt andre relevante kilder

  • Beslutningsstøtte på et retmæssigt datagrundlag

  • Understøttelse af lovgivning og jura

  • Faglig evaluering af data

  • Minimerer behovet for ekstern konsulentbistand

Systemet bygger på værktøjer og teknologier som Dataproces allerede anvender hos landets kommuner.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA