Databeskyttelsespolitik

Besøgende af denne hjemmeside bør læse følgende

Opdateret d. 25. maj 2018

Opdateret d. 25. maj 2018 Dataproces omgår data – uagtet følsomhed – med størst mulig sikkerhed, og i respekt for data-ejers legitime krav på gennemsigtighed og selvbestemmelse. Vi reviderer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger og dataetik. Derfor vil også denne databeskyttelsespolitik undergå opdateringer. Hvis vi ændrer indeværende databeskyttelsespolitik, vil vi give dig besked ved at ændre datoen øverst på siden eller ved at sende dig en besked via den e-mail du har afgivet til os, afhængigt af hvilke ændringer der er tale om. Vi kan bede om et fornyet samtykke, hvis det er nødvendigt for den fortsatte brug af informationen.

Denne databeskyttelsespolitik forklarer hvordan information om dig indsamles og benyttes af Dataproces ApS (omtalt som Dataproces i dette), heri også når du gør brug af hjemmesiden www.dataproces.dk.

Vi indsamler oplysninger du afgiver direkte til os, f.eks. når du kontakter os via e-mail eller telefon.

På www.dataproces.dk logger vi informationer om din brug af hjemmesiden; hvilken browser du bruger, hvornår du tilgår hjemmesiden, hvilke sider du har kigget på, netværk og dit browser- og operativsystem. Dette med henblik på at optimere hjemmesiden.

Det bemærkes, at vores logninger ikke er personhenførbare. Vi kan alene se en besøgendes adfærd – ikke den besøgendes identitet.

Det bemærkes også, at du kan påvirke, hvilke informationer Dataproces kan udlede af dit besøg på vores hjemmeside via dine browserindstillinger.

Indsamling af information

Information du afgiver til os:

Denne databeskyttelsespolitik vedrører brugen af www.dataproces.dk, samt hvis du tager kontakt eller giver samtykke til Dataproces beder vi dig venligst at gennemlæse denne databeskyttelsespolitik.

Når du tilgår eller bruger hjemmesiden, vil vi automatisk indsamle generel information om dig og hvordan du bruger hjemmesiden, herunder hvornår du tilgår hjemmesiden og din IP-adresse.

Information indsamlet via cookies og andre tracking-teknologier:

Vi bruger forskellige teknologier til at indsamle information. Dette kan inkludere at sende cookies til din computer eller mobile enheder. Cookies er små datafiler der opbevares på din computers harddisk eller i enhedens hukommelse, der hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse. Eksempelvis ved at påvise hvilke områder og funktioner på hjemmesiden, der er populære – og hvilke der ikke er. Vi kan også indsamle information ved at bruge web beacons (Også kendt som ”tracking pixels”). Web beacons er et elektronisk billede som kan blive brugt i vores services eller e-mails, der hjælper med at levere cookies, tæller besøg og til at forstå hvor effektiv hjemmesiden er.

Information og samtykke

Ved brug af cookies kræves forudgående information og samtykke, jf. den danske telemyndigheds cookie-bekendtgørelse. Dataproces arbejder pt. på en teknisk og juridisk dækkende løsning. I mellemtiden opfordrer vi alle besøgende til at læse og evt. følge nedenstående vejledning, for afvisning og sletning af cookies.

Afvise og/eller slet cookies

I de fleste browsere har du mulighed for at afvise cookies fra udvalgte hjemmesider. Ønsker du at afvise cookies fra www.dataproces.dk, skal du således tilføje vores domæne på listen over cookieblokerede websites. Husk, at du også kan slette alle allerede lagrede cookies.

Stien frem til cookie-indstillingerne varierer en smule fra browser til browser:

 • I Chrome skrives “chrome://settings/” i adressefeltet og dernæst vælges Vis avancerede indstillinger > Indstillinger for indhold > Cookies.

 • I Explorer vælges Internetindstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger > Websteder.

 • Microsoft Edge vælges Indstillinger > Vis avancerede indstillinger > Cookies

 • Det er også muligt at redigere cookie-indstillinger via Windows startmenu – bare søg på “cookies”.

 • Hvis du kun vil afvise de cookies, der kommunikerer med Google Analytics, kan du alternativt downloade Googles Opt-Out Browser Add-on.

 • Bemærk, at dette browser-plugin blokerer for al cookie-kommunikation til Google Analytics, også fra andre websites.

Brug af information – formål og lovgrundlag:

Vi bruger information om dig for de følgende grunde i overensstemmelse med lovgrundlaget for hver type personoplysning:

 • Indsamling af din e-mail, hvis du kontakter Dataproces

 • Indsamling af information, der er nødvendig for at vi kan hjælpe dig bedste muligt

Opbevaring af information:

Dataproces vil opbevare din personlige data så længe det er nødvendigt for at kan give dig den bedste service og for at du kan tilgå hjemmesiden, medmindre yderligere opbevaring er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav eller overholde gældende lovgivning, herunder regnskabsregler.

Dit personlige data bliver slettet eller anonymiseret så snart at det ikke længere har et formål, og aldrig senere end 14 måneder efter din sidste kontakt med www.dataproces.dk.

Deling af information:

Vi offentliggør ikke oplysninger om dig til andre virksomheder, med mindre din forespørgsel via e-mail kræver det.

Vi vil dele dine oplysninger, hvis vi mener, at dine handlinger er uforenelige med vores politiks ånd eller sprog, hvis oplysningen er nødvendig for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Dataproces eller andre.

Modtagerens brug af de beskrevne oplysninger vil ikke blive dækket af denne databeskyttelsespolitik, men af modtagerne af informationerne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen udført af tredjeparter, henviser vi til deres databeskyttelsespolitik.

I forbindelse med vores behandling bruger vi databehandlingsprogrammer, eksempelvis hosting af servere, tekniske serviceudbydere til at understøtte interne operationer samt analytics udbydere, såsom Lead Forensics.

Overførsel til tredjelande:

Dataproces overfører ikke informationer eller personoplysninger til tredjelande, herunder heller ikke Amerika.

Sikkerhed:

Dataproces tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte informationerne om dig fra at gå tabt, tyveri, misbrug eller uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail: dp@dataproces.dk

Vi tilstræber at svare dig uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde indenfor en måned fra vi har modtaget din e-mail, medmindre en længere periode er nødvendig for os, afhængigt af forespørgslens kompleksitet. Hvis dette er tilfældet, kan vores svartid være op til 3 måneder lang, som tilladt i GDPR art. 12, stk. 3.

Retten til indsigt:

Du har ret til indsigt i de informationer vi behandler om dig, jf. GDPR art. 15, inklusiv information om:

 • Formålet med behandlingen

 • Kategorien af personoplysninger

 • Til modtagere eller kategorier af modtagere til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort

 • Perioden hvor informationerne vil blive opbevaret

Derudover har du ret til at få en kopi af de informationer der bliver behandlet. Vær venligst opmærksom på at adgangen hertil kan være begrænset på grund af immaterielle rettigheder eller forretningshemmeligheder.

Retten til at gøre indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af informationer, der vedrører din særlige situation på grundlag af afvejningsreglen i GDPR art. 6, stk. 1, litra f, jf. art. 21. I så fald ophører behandlingen, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder eller hvis behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Ret til rettelse og sletning:

Du har ret til få rettet forkerte oplysninger, jf. GDPR art. 16.

Derudover har du ret til at få dine oplysninger slettet, hvor en af følgende grunde gælder, jf. GDPR art. 17:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det formål de er indsamlet eller på anden måde er behandlet

 • Hvis du har trukket dit samtykke tilbage og der ikke er andre juridiske grunde til be-handlingen

 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen og der ikke er nogen overvejende legitim begrundelse for behandlingen

 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt

Bemærk venligst at din ret til sletning kan begrænses, hvis oplysningerne er nødvendige for at overholde en juridisk forpligtelse eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Retten til begrænsning:

Du har ret til at bede Dataproces begrænse behandlingen under visse omstændigheder, jf. GDPR art. 18. Hvis du har ret til begrænsningen, behandler vi kun dine data med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af et retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige grunde af almen interesse.

Retten til at tilbagetrække samtykke:

Hvis vi har bedt om dit samtykke til at behandle dine oplysninger, kan du tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, jf. GDPR art. 7.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke vil vi ophøre med at behandle dine oplysninger, som du har tilbagekaldt samtykket for, medmindre vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare nogle eller dele af dine oplysninger.

Bemærk venligst at hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil hjemmesiden måske ikke virke helt som ønsket.

Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen på grundlag af dit samtykke, før det tilbagekaldes.

Retten til dataoverførsel i lettilgængeligt format:

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger du har givet os og som vi behandler i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ligeledes ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt, jf. GDPR art. 20.

Kontakt og klager

Dataproces har følgende kontaktoplysninger:

Dataproces ApS, Skalhuse 13, 9240 Nibe, Denmark

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage til relevante tilsynsmyndighed: Datatilsynet.