MARC Helbredstillæg

MARC Helbredstillæg

Automatiser arbejdsgangen ved behandling af helbredstillæg med MARC

Endnu en gang har MARC udviklet en løsning til landets kommuner, som underbygger og optimerer den enkelte medarbejders arbejdsgang, og på en nem og overskuelig måde opnår I overblik med løsningens intuitive design.

MARC Helbredstillæg er en SaaS-løsning, der optimerer kommuners arbejdsgang med helbredstillæg ved hjælp af automatisering. Vores løsning aflæser både almindelige- og håndskrevne fakturaer, hvorefter MARC sørger for den efterfølgende udbetaling i KP.

  • Tager ca. 65-75 % af fakturaerne

  • Mulighed for at tilgå fakturaen i løsningen

  • Nogle gange skal robotten have lidt hjælp - "Mod dårlig håndskrift kæmper selv robotter forgæves", Peter Sandberg Nielsen


Helbredstillæg er endnu et område, hvor fakturaerne kan have mange forskellige opsætninger, og vi har testet og trænet, så vi nu har en løsning, der aflæser med stor præcision. Hertil har vi tilpasset løsningen, så den enkelte medarbejder bliver gjort opmærksom, hvis en faktura afviger. Det kan dreje sig om manglende oplysninger på fakturaerne eller ulæselige informationer, som den enkelte medarbejder manuelt retter til, så MARC har de nødvendige informationer, hvorefter den automatiserede proces fortsætter, hvor MARC sørger for den efterfølgende udbetaling i KP.
Hertil har vi sørget for, at man kan tilgå PDF-filen i MARC, så det er nemt og bekvemt at tilgå fakturaen, mens man bruger MARC Helbredstillæg.

Marc Helbredstillæg

Et eksempel på løsningens layout. Her ses et overbliksbillede.For nuværende understøtter løsningen følgende:

  • Fodbehandling og udvidet fodbehandling

  • Fysioterapi

  • Kiropraktor

  • Tandlæge

  • Der kommer løbende flere til...


"Mod dårlig håndskrift kæmper selv robotter forgæves", Peter Sandberg Nielsen


Det sker, at der af fakturaerne fremgår håndskrevne detaljer, og de findes i mange forskellige variationer. I billedet nedenfor er der et eksempel på en faktura, hvor MARC har meldt en fejl, hvilket fremgår i venstre side ved status, hvor der står: ”Fejlet”. Af beskeden under fremgår det: ”Faktura dato mangler”.
Hvorvidt der er tale om en dårlig håndskrift eller ej, vil vi ikke gøre os til dommer over, men det er et eksempel på en dato, som ikke er klar og tydelig for MARC. I dette eksempel er PDF-en allerede åbnet, og den enkelte medarbejder vil kunne tilføje datoen i venstre side, hvormed fejlen er rettet, og MARC vil fortsætte behandlingen af fakturaen.

Eksempel på håndskrift, marc helbredstillæg

Eksempel på håndskrevet tekst, som robotten har svært ved at aflæse

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA