Min Sag

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

Kommunen bruger ofte mange ressourcer på at ekspedere ansøgninger om sags- eller aktindsigt. Min Sag er en løsning, der ved hjælp af webservice- og robotintegrationer gør det lettere at søge, yde og modtage aktindsigt – til gavn for både borger, kommune og 3. part.

Min Sag kan også modtage anmodninger om aktindsigt fra 3. parter, som f.eks. bisiddere, advokater, forsikringsselskaber, værger, eller borgerens nye bopælskommune. Derudover kan Min Sag udvides til at håndtere anmodninger fra 3. parter ved et tillægsmodul. Læs mere om dette modul i bunden af siden.

Fordele og udbytte

 • Forkortet sagsbehandlingstid

 • Øget digital selvbetjening

 • Kommunen skal ikke bruge tid på at udsøge akter på borgeren

 • Understøtter kontrolarbejde ved automatisk identifikation og markering af uvedkommende, personhenførbare oplysninger og udvalgte søgeord

 • Alle handlinger og sager logges i løsningen

 • Anvendes og indstilles af kommunen via online brugerinterface

 • Anvendes af borgere via kommunens hjemmeside, borger.dk og e-Boks

 • Er i tråd med visionerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt den nye persondataforordnings skærpede krav i forhold til borgernes adgang til egne sager

Min Sag opsættes og implementeres med afsæt i den enkelte kommunes eksisterende systemlandskab og it-infrastruktur, og er inklusiv undervisning, support og drift.

3. parts modul til Min Sag

Centrale funktioner:

 • Samtykke og adgang for 3. parter til aktindsigt

 • Min Sag ekspederer aktindsigter i borgersager til/fra bisiddere, advokater, forsikringsselskaber eller værger ud fra samtykke.

 • Specificerer aktindsigt efter emne eller forvaltning

 • Borgeren kan på anmodningssiden specificere ansøgningen på udvalgte områder eller emner. F.eks. ”Jobcenter”, ”Borgerservice”, ”Børn & Unge”, eller ”Sygedagpenge”, ”Førtidspension” mv.

 • Kundestyrede indholdsfiltre i dokumentscreeningen

 • Kommunen kan selv vælge ord, som opmarkeres af robotten i dennes gennemgang af borgerens sager, f.eks. ”anbringelse”, ”misbrug” mv. Dette i tillæg til de obligatoriske opmarkeringer af navne, cpr-numre og adresser, som Min Sag selv udfører.

 • Håndtering/videregivelse af sagsakter til ny bopælskommune

 • Sagsbehandleren kan nemt ekspedere aktindsigter i borgersager til andre kommuners sikre postkasser direkte fra Min Sag-løsningen.

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA